Storlien/Storvallenfjällens Vänner är en ideell förening som syftar till att öka tillgängligheten i Storliens, Storvallens och Teveldalens fjällområden.

Föreningen ska verka för att tillgodose stugägares och turisters önskemål om skidleder, sommarleder och annan infrastruktur.

Vi drar skidspår Storlien-Klukstugan-Storvallen, 5 km 2,5 km och andra på södra sidan E-14, rustar upp sommar/vinterleder och mycket annat.


Genom att bli medlem stödjer du Storlien/Storvallenfjällens Vänners arbete.Medlemsskap tecknas för kalenderår.

Kom ihåg att uppge namn, adress och emailadress vid betalning.


Medlemsavgift: 300 kr/år (per familj)

Bg: 697-2152


Betalning från utlandet:

IBAN: SE12 1200 0000 0131 7011

Swift/Bic: DABASESX


E-post: info@storlienfjallensvanner.se

Nyheter

Alla nyheter läggs upp på:Storlienfjällens Vänner ©2017